Missie en Visie

Astrium Overheidsaccountants biedt lokale overheden een full service dienstverlening op het gebied van accountantscontroles. Dit alles vanuit een langdurige relatie waarbij klanten ondersteund worden met gerichte procesadviezen op rechtmatigheid en doelmatigheid voor alle organisatieonderdelen.

Astrium Overheidsaccountants stelt haar klanten en mensen centraal. Wij willen onze klanten en onze mensen helpen zichzelf te overtreffen. Om deze missie te volbrengen, streeft Astrium Overheidsaccountants naar het leveren van topkwaliteit in de dienstverlening. Om effectief te kunnen inspelen op de vele vraagstukken die op onze weg komen, beschikt Astrium Overheidsaccountants over een breed dienstenpakket. Belangrijk om te weten is dat Astrium Overheidsaccountants zich hierbij heeft gespecialiseerd in de lokale overheid.