Referenties

Astrium Overheidsaccountants kan referenties overleggen van de volgende organisaties:

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest is een waterschap in het noorden van het land.

  • Beheergebied: ca. 144.000 ha
  • Aantal inwoners: ca. 345.000
  • Kilometers zeedijk: 65,8

Voor deze organisatie voert Astrium Overheidsaccountants de komende drie jaar (2017 t/m 2019) de accountantsdiensten uit. Na een zorgvuldige doorlopen aanbestedingsprocedure is de keuze gevallen op Astrium Overheidsaccountants. De unieke combinatie van ervaring en proceskennis was hierbij een doorslaggevende factor.

Belastingen SWW

Belastingen SWW

Belastingen SWW is een door de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren opgerichte uitvoeringsorganisatie die verantwoordelijk is voor het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen van de drie gemeenten en het vaststellen van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken.

Astrium Overheidsaccountants voert reeds twee jaar de accountantscontrole voor deze organisatie uit, waaronder het opstellen van de jaarrekening. Daarnaast heeft Astrium Overheidsacccountants de accountsverklaring opgesteld voor de migratie, conversie en samenvoeging van de drie gemeentelijke organisaties.