Referenties

Astrium Overheidsaccountants kan referenties overleggen van de volgende organisaties:

BMWE-gemeenten

BMWE gemeenten

Astrium Overheidsaccountants (AOA) kan met trots aangeven dat zij de BMWE-gemeenten (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond) tot en met 2019 mag ondersteunen bij het opstellen van de accountantscontroles. Op 1 januari 2019 gaan deze gemeenten samen op in één nieuwe gemeente: Het Hogeland. Het gebied van de vier gemeenten vertoont landschappelijk, bestuurlijk en historisch een grote verwantschap. Het Hogeland wordt een uitgestrekte gemeente, liggend aan het Werelderfgoed Waddenzee, met de Eemshaven, de haven van Lauwersoog en de agrarische sector als economische motoren. Het Hogeland telt bijna 50.000 inwoners, heeft een oppervlakte van 907,6 km2 en is 50 kernen rijk.

Noordelijk Belastingkantoor

Noordelijk Belastingkantoor

Op 1 januari 2018 gaan Hefpunt, het regionale belastingkantoor van Noord Nederland, en de afdeling Belastingen van de gemeenten Groningen, Ten Boer, Appingedam, Delfzijl en Loppersum samen verder onder de naam Noordelijk Belastingkantoor. De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân brachten in 2007 hun belastingwerkzaamheden al bij Hefpunt onder. Het Noordelijk Belastingkantoor gaat de belastingheffing en –inning en kwijtschelding voor waterschappen en gemeenten verzorgen.

Voor deze nieuwe organisatie gaat Astrium Overheidsaccountants met betrekking tot de accountantscontrole de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  1. De controle van de jaarrekeningen van de boekjaren 2018 t/m 2022;
  2. De verantwoordingen van de belastingopbrengsten en debiteuren t.b.v. de deelnemers aan het Noordelijk Belastingkantoor over de boekjaren 2018 t/m 2022.

 

BghU

BghU

BghU (Belastingorganisatie gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De BghU voert namens deze partijen de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU de hoogte van de WOZ-waarde vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Voor deze organisatie voert Astrium Overheidsaccountants met betrekking tot de accountantscontrole de volgende werkzaamheden uit:

  1. De jaarrekeningen BghU van de boekjaren 2017 t/m 2019
  2. De verantwoordingen van de belastingopbrengsten en debiteuren t.b.v. de deelnemers aan de BghU over de boekjaren 2017 t/m 2019