Benchmark

Door de gezamenlijke oprichting van Astrium Overheidsaccountants door ANG en Astrium Accountants beschikt Astrium Overheidsaccountants over jarenlange benchmarkgegevens op overheidsterreinen en de uitvoering van taken binnen gemeenschappelijke regelingen.

De benchmark is opgebouwd vanuit een groot aantal verschillende opdrachten en bestrijkt een breed speelveld binnen de uitvoeringstaken van waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden (zowel horizontaal als verticaal). Deze benchmarkdatabase is opgebouwd vanuit zowel KPI’s (kwaliteit-prestatie-indicatoren) als kerngegevens (uurtarieven, kostprijzen, overheadnormen etc.).

Benchmarking value

 

Accountantscontrole +

Astrium Overheidsaccountants zal als extra plus in haar dienstverlening uw organisatie desgewenst vergelijken met soortgelijke organisaties. Hierdoor maken wij voor u inzichtelijk hoe uw organisatie presteert ten opzichte van deze organisaties. Daarnaast kunnen wij door onze inhoudelijke proces- en uitvoeringskennis analyseren en verklaren waardoor mogelijke afwijkingen aanwezig zijn. Hiermee kunt u als organisatie aan de slag!

Waarom Benchmark gegevens inzetten?

Het inzetten van onze benchmark onderscheidt zich van andere instrumenten door het meten van prestaties van verschillende organisaties. Benchmarking verschilt bijvoorbeeld van het instrument monitoring. Bij monitoring gaat het om een vergelijking van resultaten op verschillende momenten, met als doel regulering of afspraken te evalueren en zo mogelijk bij te stellen. Bij monitoring kan de betrokkenheid van de deelnemers beperkt blijven tot het invullen van vragenlijsten. Onze benchmark is het resultaat van vele onderzoeken en wordt doorontwikkeld en continue geactualiseerd door ANG.

Het is daarnaast ook mogelijk om een activity-based benchmark in uw controle te betrekken voor bijvoorbeeld het uitvoeren van de belastingtaak. Deze is door ons specifiek per gebruikte applicatie opgebouwd waardoor we een goed vergelijk kunnen maken tussen verschillende organisaties op de wijze van uitvoering.

Voordelen benchmarking Astrium Overheidsaccountants

Benchmarking kent een aantal belangrijke voordelen:

 • Voordeel 1: U krijgt een objectief beeld van uw kostprijs voor uitvoering van de overheidstaak.
  Door uw organisatie te vergelijken met andere organisaties (kleine, middelgrote of grote gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling op een specifieke uitvoeringstaak), krijgt u een goed beeld van de uitvoeringskosten van uw organisatie. Bovendien wordt inzichtelijk op welke punten u deze positie kunt verbeteren.
 • Voordeel 2: U kunt uw interne en externe processen optimaliseren.
  De inzichten die de toetsing van uw bedrijfsprocessen aan die van vergelijkbare bedrijven opleveren, kunnen uw organisatie helpen uw processen nog verder te optimaliseren.
 • Voordeel 3: Via benchmarking kunt u realistische doelen vaststellen.
  De praktijk wijst uit dat veel organisaties doelen stellen op basis van intuïtie. Door het gebruik van benchmarkgegevens kunnen realistische doelen worden opgesteld en is het tevens mogelijk om vrij nauwkeurig aan te geven welke knelpunten opgelost moeten worden om deze doelen te kunnen bereiken.
 • Voordeel 4: Uw blik wordt verruimd.
  Veel organisaties zijn naar binnen gericht. Een veelgehoorde uitspraak is in dit verband: ‘Dat zal allemaal wel, maar bij ons kan dat nu eenmaal niet anders’. Met benchmarking maakt u ook voor uw medewerkers inzichtelijk dat er toch alternatieven zijn die wellicht ook in uw organisatie met succes kunnen worden toegepast.
 • Voordeel 5: U krijgt beter inzicht in uw sterke en zwakke punten.
  In een zogenoemde SWOT-analyse zet u de sterktes tegen de zwaktes van uw organisatie af en de kansen tegen de bedreigingen. Benchmarking biedt u de mogelijkheid om vooral uw sterktes en zwaktes te beargumenteren, want met benchmarking toont u aan waarom een bepaald punt een sterkte of een zwakte is.

Doordat Astrium Overheidsaccounts enkel en alleen voor overheden werkt en onze benchmark zich richt op reguliere bedrijfsprocessen aangevuld met voor sommige onderdelen een activity-based benchmark per softwareleverancier, bent u er van verzekerd dat de volgende argumenten door uw organisatie niet kunnen worden aangevoerd:
• Hebben we het hier over hetzelfde bedrijfsproces?
• Wat zit er wel en wat niet in de kosten die wij willen vergelijken met onze kosten?
• Welke kostenmethode passen andere organisaties waarmee wij ons willen vergelijken toe?

We willen graag onze meerwaarde op o.a. benchmark gebied inzetten voor uw organisatie en samen met u een accountantscontrole+ uitvoeren. Met deze unieke tool kunnen wij vaststellen hoe uw organisatie presteert en op welke manier we deze prestatie nog verder kunnen optimaliseren. Ons enthousiaste benchmarkteam staat graag voor u klaar!