Horizontaal toezicht

Belastingcontroles vinden plaats na een selectie vanuit de Belastingdienst of omdat er een vermoeden is dat uw aangifte niet juist dan wel niet volledig is gedaan. Een dergelijke controle kost u tijd, energie en veel geld. Astrium heeft in juli 2015 een convenant Horizontaal Toezicht afgesloten met de Belastingdienst om dit tot een minimum te beperken.

Wat is Horizontaal Toezicht?

Horizontaal Toezicht biedt gemeenten, hun adviseurs en de Belastingdienst de kans om op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen, vooraf afspraken te maken over de werkprocessen en onderlinge communicatie in het belastingaangifteproces. Het gaat om een andere manier van werken waarbij alle partijen samen verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van de belastingwetgeving. Dit moet leiden tot meer efficiency, het voorkomen van dubbel werk, daarmee lagere (ondernemers)kosten en meer zekerheid voor de belastingplichtige. U dus!

Astrium Overheidsaccountants en Horizontaal toezicht

Astrium Accountants, waar Astrium Overheidsaccountants een onderdeel van is, is lid van het SRA, het grootste netwerk van zo’n 370 accountantskantoren door heel Nederland. Alle aangesloten kantoren voldoen aan het SRA-keurmerk, een kwaliteitsnorm die continu wordt getoetst en geborgd via de SRA-review. Dit kwaliteitssysteem is dermate dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Belastingdienst het erkennen en er op vertrouwen en bouwen.