Advies voor overheden

Natuurlijke adviesfunctie

In de werkwijze van Astrium Overheidsaccountants speelt advisering aan onze klanten een grote rol. Doordat dit een integraal onderdeel van onze reguliere accountantscontroles is, bieden wij u meerwaarde en onderscheiden wij ons van andere accountantskantoren. De jarenlange ervaring en de expertise van de adviseurs van ANG op het gebied van de werkwijze van overheden, gecombineerd met de kennis en kunde van de registeraccountants van Astrium, zorgen ervoor dat u bij Astrium Overheidsaccountants aan het juiste adres bent.

Wij gaan er in onze filosofie vanuit dat het opvolgen van onze adviezen in de regel leidt tot een verbetering van de interne beheersing van uw organisatie. En dit leidt vervolgens weer tot een efficiëntere accountantscontrole. Een win-win situatie dus.

The next level, groeimodel

Wij ondersteunen en adviseren overheden bij het bepalen van de strategie inzake de verdere groei van haar organisatie. Op basis van onderstaand model stellen wij de huidige situatie van uw organisatie vast en bepalen wij welke stappen moeten worden doorlopen om verder te kunnen groeien.

In control scan

Om de ‘in control’ situatie van uw gemeente te kunnen bepalen, hebben wij op basis van het COSO-framework en de Planning & Control cyclus een scan ontwikkeld die u op de volgende gebieden inzicht geeft in uw organisatie:

 • Sturing van de organisatie
 • Verantwoording
 • Risicomanagement
 • Toezicht
 • Beheersen

Deze kerntaken zijn essentieel in de verdere ontwikkeling van uw organisatie. Bij aanvang van onze controle nemen wij de ‘in control-scan’ af van de gemeente. Hierdoor krijgt het college en de raad een goed beeld van de huidige situatie van de organisatie en de te maken groeistappen. In onze management-letter en het accountantsverslag rapporteren wij de status en voortgang per component. Hierdoor hebben het college en de raad een gefundeerd en actueel inzicht in de administratieve organisatie en interne (risico)beheersing.

Overige adviesdiensten

Naast de bovenstaande adviseringsonderdelen hebben onze adviseurs ook brede ervaring met advisering op het gebied van:

 • Meerjarenbegrotingen
 • Opstellen van de continuïteitsparagraaf
 • Besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV)
 • Opstellen en interpreteren van financiele ratio’s in relatie met bijvoorbeeld uw weerstandsvermogen
 • Administratieve organisatie en interne (risico)beheersing
 • Tussentijdse managementrapportages en de inrichting daarvan
 • Opstellen van KPI-dashboards (Key Performance Indicators)

Fiscale advisering

Astrium Overheidsaccountants verzorgt belastingaangiften en jaarrekeningen voor lokale overheden. Daarnaast adviseren wij onze klanten op fiscaal gebied en voeren wij bezwaar- en beroepsprocedures. Wij zijn betrokken, professioneel en slagvaardig. Door onze laagdrempeligheid en bereikbaarheid kunnen wij snel reageren op iedere mogelijke situatie die zich voordoet. Wij begeleiden bij:

 • Belastingoptimalisering
 • Gouden handdruk
 • Fiscale aspecten van detachering en uitlenen
 • Effect vennootschapsbelasting voor de overhead (vpb)