Noordelijk Belastingkantoor

Noordelijk Belastingkantoor

Op 1 januari 2018 gaan Hefpunt, het regionale belastingkantoor van Noord Nederland, en de afdeling Belastingen van de gemeenten Groningen, Ten Boer, Appingedam, Delfzijl en Loppersum samen verder onder de naam Noordelijk Belastingkantoor. De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân brachten in 2007 hun belastingwerkzaamheden al bij Hefpunt onder. Het Noordelijk Belastingkantoor gaat de belastingheffing en –inning en kwijtschelding voor waterschappen en gemeenten verzorgen.

Voor deze nieuwe organisatie gaat Astrium Overheidsaccountants met betrekking tot de accountantscontrole de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  1. De controle van de jaarrekeningen van de boekjaren 2018 t/m 2022;
  2. De verantwoordingen van de belastingopbrengsten en debiteuren t.b.v. de deelnemers aan het Noordelijk Belastingkantoor over de boekjaren 2018 t/m 2022.

 

Ga terug