BMWE-gemeenten

BMWE gemeenten

Astrium Overheidsaccountants (AOA) kan met trots aangeven dat zij de BMWE-gemeenten (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond) tot en met 2019 mag ondersteunen bij het opstellen van de accountantscontroles. Op 1 januari 2019 gaan deze gemeenten samen op in één nieuwe gemeente: Het Hogeland. Het gebied van de vier gemeenten vertoont landschappelijk, bestuurlijk en historisch een grote verwantschap. Het Hogeland wordt een uitgestrekte gemeente, liggend aan het Werelderfgoed Waddenzee, met de Eemshaven, de haven van Lauwersoog en de agrarische sector als economische motoren. Het Hogeland telt bijna 50.000 inwoners, heeft een oppervlakte van 907,6 km2 en is 50 kernen rijk.

Ga terug