Uitbreiding activiteiten Astrium Overheidsaccountants met Vallei Public

Vallei Accountants

Gezien de ontwikkelingen in de markt en de gewenste landelijke dekking breiden Astrium Accountants en ANG de activiteiten van Astrium Overheidsaccountants (AOA) uit met Vallei Public.

Gespecialiseerde accountantsdienstverlening

Vallei Public is een tak van Vallei Accountants & Adviseurs uit Woudenberg die zich, net zoals AOA, richt op accountantscontroles bij gemeenten en samenwerkingsverbanden in de publieke sector. Door het bundelen van de krachten zal AOA de landelijke ontwikkelingen, kansen en risico’s voor haar opdrachtgevers nog beter kunnen borgen. De ruime ervaring en expertise van de (register)accountants en EDP-Auditors van Astrium en Vallei Accountants, gekoppeld aan de kennis van en inzicht in overheidsprocessen van de adviseurs van ANG zorgen voor een dienstverlening met meerwaarde.

De directie en medewerkers van AOA zijn verheugd over deze ontwikkeling en heten de nieuwe collega’s van Vallei Public van harte welkom!
Voor meer informatie over deze nieuwe samenwerking kunt u contact opnemen met dhr. Niels Lansbergen.

Ga terug