ANG en Astrium Accountants starten Astrium Overheidsaccountants

Start Astrium Overheidsaccountants

ANG en Astrium bundelen hun kennis en ervaring op het gebied van accountantswerkzaamheden en overheden in de nieuwe organisatie Astrium Overheidsaccountants B.V. (AOA). Het nieuwe bedrijf richt zich specifiek op accountantszaken voor overheden zoals gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden tussen overheidsorganisaties.

Astrium Overheidsaccountants biedt meerwaarde

Door de samenwerking krijgen klanten de “best of both worlds”. De expertise van de (register)accountants van Astrium en hun ruime ervaring met accountantscontroles in de non-profitsector, gecombineerd met de kennis van ANG en het inzicht in de processen bij overheden staat garant voor een unieke nieuwe dienstverlening. In een tijd waarin rechtmatigheid en doelmatigheid binnen de overheid steeds nadrukkelijker op de agenda staat, onderscheidt AOA zich door tijdens de reguliere accountantscontrole overheidsorganisaties uit hun comfortzone te halen en uitdagende en prikkelende onderwerpen op de agenda te zetten. Door de expertise van ANG is er daarnaast inzicht in specifieke onderwerpen zoals kostendekkendheid en benchmarkgegevens op het gebied van o.a. uitvoeringskosten en uurtarieven. Deze gegevens worden gebruikt voor maatwerkadviezen aan de klant. Door het aanbieden van concrete handvatten en oplossingen op maat kunnen overheden hun interne processen aanscherpen, wat weer een efficiëntere accountantscontrole tot gevolg heeft. Het eindresultaat is een controleverklaring inclusief advisering ten aanzien van een verdere professionalisering van de betreffende overheidsorganisatie.

Over Astrium en ANG

Astrium Accountants is gespecialiseerd in het uitvoeren van wettelijke controles en beschikt daarvoor over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het uitvoeren van wettelijke controles. Daarnaast is Astrium gespecialiseerd in de fiscale wet- en regelgeving. Tevens is Astrium Accountants lid van de Samenwerkende RegisterAccountants en Accountants Administratieconsulenten (SRA).
ANG is een begrip binnen het organisatie- en belastingadvies voor de lokale- en decentrale overheden. In de afgelopen tien jaar heeft ANG zich gespecialiseerd in (belasting)processen, de juridische kaders, de gangbare (belasting)systemen, de opbouw van de betrokken basis- en kernregistraties en de informatiebehoefte van overheidsmedewerkers. De medewerkers van ANG staan garant voor uitvoering op hoog niveau. Met het nieuwe label willen ANG en Astrium lokale overheden een full service dienstverlening bieden. Dit alles vanuit een langdurige relatie waarbij klanten ondersteund worden met gerichte procesadviezen op rechtmatigheid en doelmatigheid voor alle organisatieonderdelen.

Ga terug